Er det stadig en god ide at indefryse ejendomsskatter?

Artiklen er fra juli 2013

Renten var frem til 2011 det halve af Nationalbankens diskonto. Det gav efter finanskrisen en lånerente på 0,5 %. Historisk har det været nemt at opnå en bedre rente på indskud hos bankerne, via pensionsopsparing etc., og på den måde var indefrysningen af ejendomsskatter en god forretning, også for dem der ikke manglede penge til at betale ejendomsskatten.

Det blev en form for alternativ overførselsindkomst til pensionister med fast ejendom.

I forbindelse med genopretningspakken er dette ændret, således at renten nu fastsættes hvert år den 1. oktober, som et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de foregående 12 måneder. I 2012 var renten 2,93 % og for 2013 er renten 2,23 %. Renten er således mere end firedoblet, og er dermed ikke længere så oplagt gunstig som tidligere.

Renten er i modsætning til tidligere fradragsberettiget, på den måde at man ved indfrielse får en del af de tilskrevne renter refunderet. Beløbet modsvarer skatteværdien af rentefradraget.

Den nye højere og obligationsafhængige rente bør få pensionister med indefrosne ejendomsskatter til at overveje, om de evt. skal indfri lånet hos kommunen.

Renten på 30 årige realkreditlån med helårlig rentetilpasning (flekslån) og 10 års afdragsfrihed er for tiden 0,25 % og afhængig af kreditforeningen, er omkostninger til bidrag, kursskæring og lignende mellem 0,55 % og 0,70 % om året. I alt er rente og omkostning under 1 %, eller mindre end det halve af prisen hos kommunen. Lånet hos kommunen er naturligvis mere fleksibelt, eftersom man får udbetalt præcis det beløb man skal bruge, på det ønskede tidspunkt.

Et realkreditlån udbetales på en gang og de penge der først skal bruges senere, må “parkeres” indtil da. Man kan i dag få 1,60 % i rente på 6 måneders indskud på www.mybanker.biz, og “parkering” af de penge der først skal bruges senere, er derfor ikke en udgift, tværtimod.

Hvis man allerede har andre realkreditlån i huset, kan omkostninger til bidrag, kursskæring og lignende løbe op i over 2 %, og dermed er rente og omkostninger det samme som renten hos kommunen.

Hvis alternativet til indfrysning af ejendomsskatter er usikrede lån i banken eller lignende, er lånet hos kommunen stadig meget attraktivt.

Som nævnt følger renten hos kommunen obligationsrenten, og hvis renten stiger på ens flekslån ville den alternativt også være steget på lånet hos kommunen. Pensionister uden gæld i huset bør derfor overveje, om det er tid til indfri de indefrosne ejendomsskatter.

Mybanker.dk gør opmærksom på, at den enkelte altid bør betragte sin økonomiske situation som helhed, før vedkommende foretager enkelte transaktioner, og at den samme transaktion kan have forskellig virkning på forskellige personer, afhængig af deres øvrige økonomi.

Har du den bedste bank til dine behov?

Gør som mange andre danskere. Indhent tilbud fra banker og se om du kan opnå besparelser eller mere fordelagtige vilkår på dit bankengagement.

Skift bank i dag