Er det en god ide at indefryse ejendomsskatter?

Er det en god ide at indefryse ejendomsskatter

Indefrysning af ejendomsskat

Personer over 65 år og modtagere af visse pensioner og efterløn kan – når visse betingelser er opfyldt – få indefrosset ejendomsskatterne. Det vil sige, at kommunen med sikkerhed i den faste ejendom yder et lån svarende til skatterne. Lånet samt renter skal først betales tilbage, den dag huset sælges, alternativt når man dør.

Indefrysning af ejendomsskat

 

Er det en god ide at indefryse ejendomsskatter?

Renten på det lån, som kommunen yder svarende til de indefrosne ejendomsskatter fastsættes hvert år som et gennem­snit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkredit­obligationer for de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år, og er for 2017 fastsat til 1,24 procent

Der er ikke nogen etableringsudgifter for dig som låntager ved at indefryse ejendomsskatten.

Lån til indefrysning sikres ved et pantebrev i ejendommen, og kan kun fås, hvis pantebrevet kan få sikkerhed indenfor den offentlige ejendomsvurdering.

Renten er fradragsberettiget på den måde, at man ved indfrielse af lånet får en del af de tilskrevne renter refunderet. Beløbet modsvarer skatteværdien af rentefradraget.

Spørgsmålet er, om dette lån er fordelagtigt. Det korte svar er ja, det detaljerede svar afhænger af, om du har pengene alligevel, om du alternativt skal låne dem i din ejendom, om der er andre lån i ejendommen, og det afhænger også af, om du modtager ældrecheck – det sidste først.

 

Modregning i ældrecheck

Hvis du modtager ældrecheck, er der en grænse for, hvor stor din likvide formue må være. Friværdi i fast ejendom er ikke likvid formue, men hvis du f.eks. optager et realkreditlån for at bruge pengene til at betale ejendomsskatter, vil provenuet fra lånet, indtil det bruges til betaling af ejendomsskat, medgå ved beregningen af den likvide formue, og dermed kan pengene potentielt reducere størrelsen af ældrechecken.

Hvis modregning i ældrecheck ikke er et problem, kan du sammenligne de 1,24 procent med dine alternativer. Har du pengene alligevel, er 1,24 procent en OK rente at få for sine penge nu om dage. Det kan derfor være fint at betale sine ejendomsskatter fremfor at indefryse dem, og betale 1,24 procent i rente for det, mens ens penge står i banken til nul procent i rente. Bemærk, at renten for lån til indefrysning af ejendomsskatter er variabel og fastsættes for et år af gangen. Renten følger således renteniveauet op og ned.

 

Hvis du skal optage lån i ejendommen

Hvis du alternativt til at indefryse skal låne pengene i ejendommen, betyder det noget, hvor meget gæld der allerede er i ejendommen. Hvis et realkreditlån til at betale ejendomsskat kan holdes indenfor 40 procent af ejendommens værdi, kan et F3-lån i BRFkredit fås til en rente på -0,14 procent + 0,49 procent i bidrag og kursskæring. Det er 0,35 procent i alt og dermed noget billigere end indefrysning. Hvis lånet i ejendommen derimod har sikkerhed mellem 60 og 80 procent af ejendommens værdi, udgør rente, bidrag og kursskæring 1,57 procent, og dermed er F3-lånet en del dyrere end lån til indefrysning. Hertil kommer omkostninger til optagelse af realkreditlån, der for mindre lån er en relativt stor udgift. Finansiering med realkreditlån er derfor kun interessant, hvis du alligevel skal låne i huset og/eller hvis du har meget store ejendomsskatter.

Husk at tænke langsigtet. Du kan kun låne til indefrysning løbende. Du kan ikke om fem år låne til de sidste fem års ejendomsskatter. Hvis du derfor allerede nu ved, at du får brug for et nedsparingslån (se evt. vores artikel om hvordan du sikrer en god pensionisttilværelse) senere, kan det være fordelagtigt at indefryse ejendomsskatterne, så snart du får muligheden.

 

Har du den bedste bank til dine behov?

Gør som mange andre danskere. Indhent tilbud fra banker og se om du kan opnå besparelser eller mere fordelagtige vilkår på dit bankengagement.

Skift bank i dag