Betaler du også unødigt meget for dit realkreditlån?

realkreditlån

Gennem de seneste år er lejlighedspriserne og huspriserne steget markant i nogle områder, og det danner grundlag for store besparelser i bidragssatsen på dit realkreditlån.

”Bidragssatsen er det, du betaler for at have et lån hos et realkreditinstitut, mens renten er det, du betaler til investor” siger Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark.

 

Lavere belåningsgrad giver lavere bidragssats

Bidragssatsen fastsættes ved lånets optagelse og gælder gennem hele løbetiden. Prisen på bidrag sættes ud fra belåningsgraden, og det er netop i belåningsgraden, at din potentielle besparelse ligger gemt. Belåningsgraden falder nemlig i takt med, at boligen stiger i værdi, såfremt du kan få en ny vurdering.

Som det fremgår af tabel 1 og 2, udgør et lån på 2,4 millioner kroner 80 % af en boligværdi på 3 millioner. Stiger boligens værdi til 4,2 millioner kroner, udgør de 2,4 millioner kroner blot 57 % af boligens værdi, og derfor er bidragssatsen i eksemplet i tabel 2 faldet til 1,03 % – det giver en årlig besparelse på 9000 kroner før skat.

 

Du får ikke besparelserne automatisk

Den besparelse opnår du dog kun, hvis du omlægger dit lån, når du får vurderet din bolig eller skifter realkreditinstitut. Ellers fortsætter bidragssatsen som hidtil. Kun ved større tillægslån og nogle gange ved omlægninger foretager realkreditinstituttet en ny beregning.

”Når boligpriser stiger, får du ikke automatisk gavn af det i form af en billigere bidragssats. Til gengæld stiger bidragssatsen heller ikke, hvis boligpriserne falder, så på den måde er du sikret mod prisfald,” siger Christian Hilligsøe Heinig.

”Man kan sige det sådan at systemet er solidarisk opbygget. Hvis boliglån blev justeret op og ned hele tiden, så ville bidragssatsen være lavere for nye låntagere end for dem med eksisterende lån,” siger han.

 

Regneeksempel

I nedenstående tabeller kan du se, hvordan der hos Nykredit kan spares 9000 kroner i bidragssats om året hvis du får en ny vurdering. Der er i eksemplet tale om:

  • En københavnerlejlighed købt for 6 år siden til en pris på 3 millioner kroner
  • At lejligheden i 2011 blev belånt med 80 %, og at den er steget med 40 % i værdi siden dengang
  • At du står over for refinansiering af et afdragsfrit F3 lån hos Nykredit

 

Tabel 1

Ejerlejlighed 2011 Beløb
Værdi Kr. 3.000.000
Realkreditlån Kr. 2.400.000
Belåning 80%
Bidragssatser 1,40%
Omkostning Kr. 33.600

 

Tabel 2

Ejerlejlighed 2017 Beløb
Værdi Kr. 4.200.000
Realkreditlån Kr. 2.400.000
Belåning 57%
Bidragssats 1,03%
Omkostning Kr. 24.600
Besparelse Kr. 9.000

 

Inden din næste refinansiering om tre år vil du i eksemplet kunne spare 27.000 kroner.

Overvej at indhente mere end et tilbud, hvis du vil have din bolig vurderet for at omlægge lån og opnå besparelser på bidragssatsen. Nogle af institutterne vil måske vurdere din lejlighed endnu højere, hvilket giver en endnu større besparelse.

 

Du kan indhente tilbud på realkreditlån her

 

Det skal du være opmærksom på

Ifølge Christian Hilligsøe Heinig bør du være opmærksom på en række andre faktorer end bidragssatsen, men han medgiver også, at det i nogle tilfælde entydigt er en god forretning at omlægge lån til en lavere bidragssats.

”Der er omkostninger forbundet med at omlægge sit lån, så der kan gå tid, før det kan betale sig. Du skal også være opmærksom på kurstab ved tidlig refinansiering af lån, og så skal du spørge dig selv om, hvilken type lån, du ønsker,” siger han.

 

Indhent tilbud på boliglån

Gør som 300.000+ danskere. Indhent tilbud med Mybanker og find den bedste bank og rådgiver for dig

Indhent tilbud