#104524
Michael

Prøv at læse dette link:

http://www.ebst.dk/download/betankning/pant/html/ren.htm

Som jeg forstår det, sidestilles interessentskaber med andelsboligforeninger – det betegnes “små andelsboligforeninger”. Bemærk dog, at der jo er solidarisk og personlig hæftelse i interessentskaber hvilket vil sige, at alle beboere hæfter for den gæld én lejlighed optager. De øvrige beboere skal derfor godkende lånet og muligvis også underskrive lånedokumenterne. Kontakt din bank for at høre nærmere.