#104380
Michael

Her et udklip fra http://www.nykredit.dk:

— KLIP —
Bidragets størrelse og beregningsmetode fastsættes i forbindelse med ydelsen af lånet. Bidragssatsen er afhængig af ejendomskategori, belåningsinterval (lånets prioritetsstilling på optagelsestidspunktet i forhold til den kontante låneværdi for ejendommen) samt lånets hovedstol. Ved omlægning af lån, hvor der ikke samtidigt optages tillægslån, fastsættes bidraget som udgangspunkt efter belåningsintervallet, for det lån der bliver omlagt. Bidraget kan ændres af Nykredit i lånets løbetid.
— KLIP —

Som det fremgår, ændres bidragssatsen kun hvis der optages yderligere lån i ejendommen.