#231711
Jens74

Forudsætning om kundeforhold i BRFkredit og Jyske Bank
Da Jyske Bank A/S (herefter Jyske Bank) foretager al rådgivning, vejledning, kontakt og
administration af realkreditlånet, er det en forudsætning, at låntager i hele realkreditlånets løbetid
er kunde i Jyske Bank, og at Jyske Bank får det fulde overblik over låntagers nuværende
engagement med BRFkredit. Låntager skal derfor underskrive Jyske Banks kundeaftale “Jyske
Aftaler” for at få et realkreditlån fra BRFkredit og samtykker til udveksling af oplysninger fra
BRFkredit til Jyske Bank til rådgivningsformål.