#231558
morsdreng

Hvis du ser på renten for andelsboliglån som den oplyses på dette forrum, svinger renten fra mellem ca. 3,5 til 10.6%. Hvad der skal til for at “gøre sig fortjent” til den laveste rente fremgår naturligvis ikke.

Der findes INGEN maksimalrente i Danmark, alene den såkaldte procesrente på p.t. 8,05%, som skal betales af domsbeløb og andre skyldige beløb, hvor der ikke er aftalt en anden eller højere rente. Det har intet med vejledning at gøre, men kun om hvilken rente banken har fundet det rimeligt at kræve for sit andelsboliglån til din ven.

Det er alene banken og ingen andre som bestemmer størrelsen på renten for dens udlån, hvilket bl.a. sker på baggrund af risiko, forretnings-omfang og mulighed for anden indtjening på den pågældende kunde. Det vil være i strid med god pengeinstitutskik at kræve en højere rente hos udlændinge eller personer som på grund af deres dårlige danskkundskaber eller andre forhold har svært ved at gennemskue situationen. Det samme er tilfældet hvis der er tale om diskriminering på grund af nationalitet, race, religion, alder m.m. Det vil dog være svært til umuligt at dokumentere eller bevise, at det er usaglige hensyn som ligger til grund for bankens rente på 10% .

Undersøg på nettet, på dette forum eller på den pågældende banks hjemmeside, hvilken rente man normalt kræver for andelsboliglån og aftalt derefter et møde med banken, din ven og dig, hvor i fremsætter jeres argumenter for en rentenedsættelse på andelsboliglånet. Førter dette ikke til et positivt resultat, kan et bankskifte komme på tale.