#231519
morsdreng

Hvis du intet gør, har du valget mellem at følge bankens krav og give den fuld indsigt ved at flytte dine konti til din mands bank eller leve med risikoen for at banken på et tidspunkt opsiger hans engagement.

Lad en advokat vurdere sagen på baggrund af det samlede materiale med henblik på, om en opsigelse af din mands engagement, fordi du har konto i et andet PI og banken derfor ikke har den fulde indsigt, kan være en saglig begrundelse for en opsigelse. Er dette ikke tilfældet, må det være en fordel at undgå opsigelsen, ved på forhånd at have gjort banken opmærksom på dennes manglende saglighed og ikke først når opsigelsen er sket.

Da du har kautioneret, kan det muligvis fremgå af kautionsdokumentet og/eller bankens udlånsdokumenter at du skal indlevere dit regnskab eller årsopgørelse fra SKAT. Indlevering af din årsopgørelse kan muligvis give banken den fulde indsigt som den så brændende ønsker sig og derfor være et alternativ til at du flytter dine konti.

Har du penge stående på dine konti, skal du være opmærksom på, at din mands bank i tilfælde af landbrugets nedbrud og opsigelse af din kaution umiddelbart kan tage af dine penge/foretage modregning i dit indestående til hel eller delvis dækning af din kaution. Står pengene ien anden bank, skal banken en tur over Fogedretten før end det kan lade sig gøre. Kautionerer du for en kassekredit, skal man indhente en dom inden man kan gå i fogedretten,. Men alt dette skal advokaten naturligvis tage hensyn til i sin rådgivning.