#231493
morsdreng

At din søster får et pantebrev med 1ste prioritets pant i dit nykøbte hus forhindrer IKKE at dine kreditorer foretager udlæg i huset.

Til gengæld vil en udlægshaver næppe begære tvangsauktion over dit hus så længe udlægget ikke vurderes at ville få andel i auktionsbuddet. Men er pantebrevet til din søster med afdrag, vil udlæggets prioritet blive forbedret efterhånden som pantebrevet nedbringes, hvilket vil betyde, at udlægshaveren måske en gang i fremtiden kan se en fordel ved at begære tvangsauktion over dit hus.

Du kan IKKE selv forhindre dine kreditorer i at foretage udlæg i dit hus. Det vil i givet fald være selvbåndlæggelse, hvilket ikke er muligt i DK. En erstatning for personskade er undtaget for udlæg og det samme gælder de aktiver som måtte blive anskaffet for erstatningsbeløbet, forudsat at visse betingelser er opfyldt.

Drøft spørgsmålet med den professionelle rådgiver som du alligevel bør benytte i forbindelse med huskøbet.