#231459
morsdreng

Hvis intet andet er aftalt er udgangspunktet i dansk ret:

At kreditor frit kan sælge eller overdrage sin fordring iht. gælds-, pante- eller sælgerpantebrev til 3. mand uden accept eller godkendelse fra debitor. Det gælder også hvis fordringen går i arv eller pantsættes. Skyldner/debitor mister intet ved at skulle betale til en ny kreditor, da gælds- eller pantebrevets bestemmelser fortsat er gældende også i forhold til den nye kreditor.

At debitor ikke kan lade andre overtage sin gæld/forpligtelse uden kreditors accept. Det burde være indlysende, at et lån ydet med X som debitor/skyldner ikke uden videre kan overtages af Y som ny debitor.

Brugen af sælgerpantebreve er stort set gået af brug efter at man begyndte at handle ejendomme kontant. Før den tid indgik de i stort set alle ejendomshandler. Da det ikke var praktisk at pante- eller sælgerpantebrevet skulle indfries ved salg af ejendommen, var det almindeligt at det af pantebrevets bestemmelser fremgik, at det forblev indestående ved salg med køber som ny debitor mod betaling af et ejerskifteafdrag på f.eks. 10% af restgælden (som nedbragte gælden) eller mod betaling af et ejerskiftegebyr på et nærmere angivet kronebeløb (som ikke nedbragte restgælden).

Da handelens vilkår er aftalt ved og fremgår af købsaftalen, skal vilkårene for et evt. sælgerpantebrev, herunder størrelsen på renter og afdrag, betalingsterminer, indfrielse ved salg eller overtagelse af køber mod betaling af ejerskifteafdrag eller -gebyr m.m. også fremgå af selve købsaftalen.