#231414
morsdreng

At andelsboligen som I køber er i en nystartet andelsboligforening betyder absolut ikke, at behovet for professionel rådgivning er mindre – tværtimod. Behovet bliver heller ikke mindre, hvis ejendommen også er under opførelse

Det er ikke kun vedtægterne som endnu ikke kendes, det samme gælder den endelig finansiering af ejendommen, planen for ejendommens vedligeholdelse, budget, bestyrelsens sammensætning og duelighed og meget mere. Er samtlige lejligheder solgt til/overtaget af andelsha-vere eller bebos nogle af disse fortsat af lejere indtil de om måske mange år vælger at fraflytte? Hvem hæfter for de usolgte andele og hvad er sikkerheden?

At købe lejlighed i en endnu ikke stiftet andelsboligforening er noget af en ”lotteriseddel”, især hvis man ikke gør brug af professionel rådgivning

At den maksimale pris for en andel ved fremtidigt salg altid kan opgøres til ejerens egen købspris hjælper ikke meget, hvis ingen vil købe til denne pris. I øvrigt gælder der INGEN maksimalpris ved køb af andele i en forening under stiftelse. Hvilken pris en valuar vil ansætte den ejendom du køber til om 2 år er det ingen der ved. Der er mange eksempler på, at købere af andele i nystartede andelsboligforeninger har fået problemer, fordi foreningen købte ejendommen til en for høj pris og andelshaverne derfor ikke kan sælge deres andels for den samme pris som de selv har betalt, f.eks. fordi tilsvarende eller sammenlignelige lejligheder handles til lavere priser end hvad valuarvurderingen lægger op til..

Andelsboligforeningsloven indeholder bestemmelser om bl.a. sælgers oplysningspligt, fortrydelsesret, dokumentationskrav m.m. Har i fået disse oplysninger og har I fået en professionel rådgiver til at gennemgå og vurdere disse og de øvrige forhold i forbindelse med købet?

Har I eller vil i selv købe hus uden professionel rådgiver?