#231413
Søren Larsen (2)

Fra de almindelige betingelser A:

7) “Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, medmindre andet er
vedtaget i pantebrevet.”

Mon ikke at et punkt under særlige bestemmelser, ejerskifte:
“Ved ejerskifte forfalder hele kapitalen”

vil kunne sikre det?