#231402
morsdreng

Erfaringsmæssigt bør parterne i en ejendomshandel kun acceptere, at handelen berigtiges af en privatperson/en ikke professionel, hvis man er fuldstændig sikker på, at den pågældende har den nødvendige viden og evne til at gennemføre berigtigelsen.

Berigtigelsen af en ejendomshandel omfatter andet og mere end blot udfærdigelse af og tinglysning af skøde og evt. sælgerpantebreve.

Den som udfærdiger og tinglyser skødet er sælgers og købers garant for: At ejendommen ikke går sælger af hænde uden at denne også får salgssummen og AT købesummen kun betales til sælger, når købers skøde er lyst uden præjudicerende retsanmærkninger.

Går noget galt, er en professionel (advokat eller ejendomsmægler) – i modsætning til dig – dækket af en ansvarsforsikring.

Prisen for at skrive et skøde koster iflg. nettet fra 1.700 kr. og opefter og kan måske fås endnu billigere. Det er småpenge i forhold til hvad det kan komme til at koste hvis noget går galt.

Med den forhåndsviden som du har lagt for dagen, vil det være uforsvarligt at forsøge at lede dig igennem berigtigelsen af en ejendomshan-del. Find en advokat eller brug den mægler som har medvirket ved handelen.