#231335
morsdreng

De fleste pengeinstitutter og professionelle kreditorer har sandsynligvis en beløbsmæssig grænse for hvornår de vil bruge penge og tid på at afbryde forældelsen, hvilket er den altafgørende forudsætning for, at kravet senere kan inddrives. Men 350.000 kr. vil man sandsynligvis ikke afskrive uden at have forsøgt at inddrive beløbet, selv om omkostningerne herved er større end i DK. I denne forbindelse vil dine økonomiske forhold og dermed sandsynligheden for effektiv betaling af Nykredits tilgodehavende også blive tillagt betydning.

Selv om det er mere besværligt og langt dyrere at inddrive tilgodehavender i udlandet, kan det også være en fordel for kreditor, at skyldneren bor i udlandet. Det er tilfældet hvis man i det pågældende land kan foretage indeholdelse i skyldnerens løn – hvilket ikke er muligt for en privat kreditor i Danmark.

Som allerede oplyst bør du overveje at antage sagkyndig bestand til at fremme salget af sommerhuset, varetage dine interesser i forbindelse med en evt. tvangsauktion og til evt. af få en aftale i stand med Nykredit, hvor du betaler en del af de 350.000 kr. afpasset efter din økonomi og formueforhold samt den tid og omkostninger som Nykredit skal bruge, hvis kravet skal inddrives i Canada.

Hvis Nykredit ikke kender din adresse forlænges en ellers udløbet forældelsesfrist med 1 år, der løber fra det tidspunkt hvor Nykredit fik eller kunne have indhentet din adresse i Canada. Det kan derfor være en fordel, at du løbende holder Nykredit orienteret om din adresse i Canada.
Men det kan din danske advokat også rådgive dig om.