#231240
morsdreng

Når det drejer sig om overdragelse af en andelsbolig, er der flere forhold du skal være opmærksom på:

1. Prisen for en andel kan maksimalt opgøres til andelen af foreningens formue opgjort med udgangspunkt i den valgte værdi med tillæg af forbedringer og under hensyntagen til lejlighedens vedligeholdelsestilstand. Prisen og køber skal godkendes af foreningen og salgsprisen indbetales til denne, som efter fradrag af evt. gæld udbetaler salgssummen til sælger. Foreningens vedtægter indeholder sandsynligvis regler om overdragelse af andelen og den nærmere fremgangsmåde herved.

2. Sælger I andelen til 3. mand opgøres den maksimale salgspris som anført med tillæg af forbedringer. Efter dine oplysninger, er det alene ham som får værdien af forbedringerne mens du intet får. Men det kan også have betydning, om i hver har deltaget ligeligt i betaling af udgifterne vedrørende andelsboligen og lånene hertil. Det ville havde været en fordel hvis der i forbindelse med købet var lavet en samejekontrakt/-overenskomst som regulerede jeres praktiske forhold i forbindelse med samejet og hvad der skal ske, når i ønsker samejet ophævet. Men det er desværre for sent nu.

3. Ifølge dine oplysninger hæfter I solidarisk for andelsboliglånet og det er derfor afgørende, at du bliver frigivet som meddebitor når han overtager hele andelen. I værste fald kan du risikere at ”komme af med andelen” men fortsat hæfte for andelsboliglånet fordi banken ikke vil frigive dig som meddebitor.

Du kommer ikke uden om at søge sagkyndig bistand hos en advokat, hvis du vil være sikker på, at du ikke stilles dårligt i forbindelse ophævelse af samejet om andelsboligen. Da I ER enige om hvem der skal overtage boligen, bliver det næppe relevant at få skifteretten inddraget.