#231204
morsdreng

Hvad du har brug for er en samejeoverenskomst/samejekontrakt og ikke kun til regulering af det forhold, at du skyder mere ind i købet end din samlever gør, men også til regulering af de forhold der kan opstå under ejerskabet og især, hvis en af jer ikke længere ønsker at være medejer.

Samejeoverenskomsten kan regulere de praktiske og økonomiske forhold angående boligen både imens samejet består, men også i tilfælde af dets opløsning. Det er dog ikke en aftale om ejerforhold. En samejekontrakt kan eksempelvis indeholde retningslinjer for brugen af boligen, fordelingen af de løbende udgifter til ejendommen samt ejendommens vedligeholdelse. Ønsker parterne ikke længere at eje ejendommen i fællesskab, eller ønsker den ene part ikke længere at eje sin andel, er det en fordel på forhånd at have en aftale herom. Det kan ligeledes være en god idé at imødegå den situation, at parterne i enighed sælger boligen og ved hjælp af en aftale i samejekontrakten er parterne klar over, hvordan eksempelvis salgsprovenuet skal fordeles samt hvem, der har ret til at blive boende i ejendommen. På denne måde sikrer parterne sig imod unødige konflikter.

Tal med en advokat herom, I skal alligevel bruge en advokat til at rådgive jer vedrørende købet og de andre forhold som opstår når 2 ugifte flytter sammen.