Forside Fora Bankskifte Nå banken overvåger sine kunder Nå banken overvåger sine kunder

#231126
morsdreng

Når man finder, at det vigtigste i trådstarters indlæg er oplysningen om, at “banken er sur” og derfor kun kommenterer dette og ikke de andre oplysninger, har man tydeligt vist, at man hverken er i besiddelse af klar syn eller konkret viden på området.

Klar syn forudsætter, at man har en viden på området og har sat sig ind i reglerne. Læs lovgrundlaget, hvidvaskvejledningen, bagmands-politiets indikatorer på hvidvask, Finansrådets brochure m.m.

Det har ALDRIG været meningen med bankens overvågningssystem at dette skal være et orakelsvar som bevidstløst skal følges. Reglerne lægger tværtimod op til, at systemet skal finde transaktioner som KAN være mistænkelige og at bankens medarbejder derefter skal foretage en konkret vurdering af om dette også er tilfældet. Det har ALDRIG været meningen, at en kunde skal stå til regnskab for en overførsel på 1.200 kr. for et hotelophold i udlandet eller for de almindelige hævninger han foretager i diverse pengeautomater.

Uddrag fra Hvidvaskvejledningen ” Hvis antallet af kunder og kundetransaktioner ikke gør det muligt for virksomheden at opfylde kravet om løbende overvågning af transaktioner manuelt, skal virksomheden anvende it-løsninger. I eksemplet foran skal it-systemet da generere oplysninger om væsentligt, foruddefinerede afvigelser i relation til den pågældende kundetype, og på baggrund heraf kan virksomheden da foretage en konkret vurdering af, om der er behov for at foretage en nærmere undersøgelse, fordi transaktionen forekommer mistænkelig”.

“Undtagelser i forordningen (artikel 3) 5) Kontanthævning fra egen konto.”