#230744
morsdreng

Den som påstår at have penge til gode skal bevise dette. Det er ikke dig som skal bevise, at du ikke skylder pengene f.eks. fordi andre har lejet huset i dit navn, men din afvisningen af at skylde beløbet bør ikke stå alene, men bør bakkes op af argumenter og andre forhold som støtter din påstand.

Du oplyser, at kravet som er sendt til inkasso vedrørende rengøring af et sommerhus, at enhver kan leje sommerhus i andres navne, at du aldrig har befundet dig i huset, at du ikke har betalt for det og at man ikke kan dokumentere din betaling for leje eller afhentning af nøgler. MEN det altafgørende er, om DU har lejet sommerhuset eller ikke.

I dit sted ville jeg allerede i starten have meldt ud, at jeg aldrig har lejet huset – hvis dette er tilfældet. Men da du allerede har været i kontakt med inkassofirmaet og bedt om dokumentation for gælden, vil det være nærliggende at afvente at man sender dig det lovede.

Når dette er sket eller hvis du får yderligere rykkere skal du melde ud, hvorfor du ikke mener at skylde pengene.

Som det fremgår af mit forrige indlæg, må inkassofirmaet ikke gå videre med sagen før end man har undersøgt dine indsigelser og man må heller ikke indberette en gæld som du bestrider at skylde til RKI. Derfor er det vigtigt at du kan skabe en berettiget tvivl om at du skylder beløbet..

Når der ikke foreligger en dom eller en underskrevet en skylderklæring (frivilligt forlig) hvori du erkender at skylde pengene, kan sagen IKKE sendes i Fogedretten. I sidste ende, er det derfor Domstolene/den lokale Byret som skal tage stilling til om udlejningsfirmaet har penge til gode hos dig og IKKE Fogedretten.