#230738
morsdreng

Du skal først og fremmest sørge for at kunne bevise at du har gjort indsigelse mod gælden. Derfor bør du kommunikere med inkassofirmaet pr. skrift (brev eller mail) og ikke kun pr. telefon.

Hvor lang tid der skal gå findes der ingen konkrete regler om, men inkassoloven stiller krab om god inkassoskik. Til orientering et notat som kan være brugbart for dig:

“Det følger af betænkningen om inkassovirksomhed, at det er i strid med god inkassoskik at tage en fordring til inkasso, såfremt der er berettiget tvivl om fordringens eksistens. Det er modsætningsvis ikke i strid med god inkassoskik at tage en fordring til inkasso eller at fortsætte inkassationen, selvom fordringen bestrides af skyldneren, såfremt inkassator har forvisset sig om, at der ikke er rimelig tvivl om, at fordringen består.
Det er dog ikke tilstrækkeligt, at inkassator overbeviser sig selv om fordringens berettigelse. God inkassoskik stiller betydelige krav til inkassators formidling af denne overbevisning over for debitor.”

Da du har protesteret mod kravet/gjort indsigelser mod dette, skal inkassofirmaet undersøge forholdet, og kan fortsætte inkassationen hvis undersøgelsen fører til, at der ikke er rimelig tvivl om at du skylder pengene. Men man skal også meddele dig hvorfor og på hvilket grundlag man mener at du skylder pengene. Modsætningsvis betyder det også, at din påstand om ikke at skylde beløbet IKKE er nok. Der skal være berettiget tvivl om din gæld, hvorfor du bør fremføre væsentlige argumenter for og grunde til at du ikke mener at skylde beløbet.