#230690
Anonym

Du har helt ret. Godt, at der endelig er en der forstår hvad det her drejer sig om og har sat sig ind i erhvervsankenævnets kendelse fra 2015. For at skære det ud i pap: fortrolighedskravet mellem bank og kunde er så vigtigt, at banken ikke uden videre kan sælge en fordring til 3. mand. Salg er ikke det samme som at banken beder et inkassofirma om at inddrive gælden, for kunden er stadig kunde i banken. Derfor skal der som udgangspunkt ved et salg indhentes samtykke hos debitor. Men har gældsforholdet været offentliggjort på et tidligere tidpunkt, så må man godt sælge fordringen. Men det forudsætter, at banken har fået en dom. Eller som Lindorff selv skriver et sted: bankfordringer må ikke overdrages, medmindre de har været i fogedretten.