#230382
pensionsidiot

Dine udbetalinger
Ved pensionering
Prognose Tarif
Engangsudbetaling (sum) 601.513 kr. 756.098 kr.
Rateudbetaling (årligt) 213.737 kr. 268.516 kr.
Livsvarig alderspension (årligt) 55.933 kr. 75.782 kr.

Ved sygdom
Invalidepension (årligt) 157.780 kr.
Ved død
Kontosikring (omregnet til sum) 1.334.433 kr.
Opsparingssikring (omregnet til sum) 424.692 kr.

Din opsparing i 2017
Samlet indbetaling 311.958 kr.
Betaling til forsikring 11.029 kr.
Renter 33.107 kr.
Samlet opsparing pr. 31.12.2017 1.751.264 kr.

Dine omkostninger i 2017
Årlige omkostninger i kroner i 2017 (ÅOK) 29.789 kr.
Årlige omkostninger i procent i 2017 (ÅOP) 1,70 %