#229774
morsdreng

Når det som allerede oplyst, er svært at sælge en ejendom som er udlejet, skyldes det ejerens, panthavernes og de fremtidige køberes meget begrænsede muligheder for at opsige en lejer. Er der tale om en ejerlejlighed er mulighederne ikke bedre – tværtimod.

Udgangspunktet er, at en lejer er uopsigelig og kun kan opsiges hvis ejeren/udlejer selv ønsker at benytte det udlejede – opsigelsesvarslet er 1 år. Er der tale om en ejerlejlighed er betingelserne yderligere, at lejer er oplyst om, at det udlejede er en ejerlejlighed som kan opsiges hvis udlejer selv vil benytte denne og at udlejeren tidligere har beboet ejerlejligheden.

Det var derfor i praksis umuligt at opsige en lejer i en ejerlejlighed som udlejeren ikke selv tidligere havde beboet. Derfor blev reglerne med virkning fra den 1.7.2015 lempet noget. Betingelserne for at benytte de lempede regler er, at udlejer skal have ejet lejligheden da lejeaftalen blev indgået og at udlejer IKKE må eje andre udlejede ejer- eller andelsboliger. Opsigelsesvarsel på 1 år og betingelsen om at udlejer selv vil benytte det lejede gælder fortsat. Køber du en udlejet ejerlejlighed, vil du derfor IKKE kunne opsige den nuværende lejer, men først den lejer som du selv har indgået lejeaftalen med – varslet er 1 år.. Det er derfor langt fra sikkert, at du vil kunne opsige ejerlejligheden til indflytning på det tidspunkt som passer dig.

Inden du begynder at kontakte andre banker, bør du drøfte dine muligheder for at opsige lejeren i en ejerlejlighed samt de øvrige problemer i forbindelse med udlejning, herunder fastsættelsen af huslejens størrelse, med en advokat.

Jeg er ikke sikker på, at alle andre banker vil anlægge det samme synspunkt som din nuværende bank og Totalkredit vedrørende finansiering af købet. En drøftelse af sagen med en advokat vil sandsynligvis kunne føre til argumenter som benyttes overfor din nuværende eller andre banker.