#229522
morsdreng

Et Pengeinstitut vil når det yder lån med sikkerhed i fast ejendom ofte forlange, at ejerpantebrevet er 10-20% større end selve lånebeløbet, for at kunne være sikker på at der, når og hvis pantet skal gøres gældende, også er sikkerhed for inddrivelsesomkostninger, rente, morarente m.m. udover selve lånebeløbet. Det forudsætter naturligvis, at ejendommens værdi kan dække ejerpantet, men opstår situationen, er de foranstående lån i ejendommen i mellemtiden ofte blevet nedbragt og/eller er ejendommens handelsværdi steget.

Når det som her drejer sig om en bil, vil du og/eller panthaveren IKKE kunne sælge bilen til den samme pris som du har betalt og som banken har finansieret. Ved videresalg af bilen skal en forhandler også have fortjeneste, dækning for reklamationsretten eller en evt. garanti samt moms af sin fortjeneste. Du kan finde forskellen mellem din købspris og salgsprisen til en forhandler i ren handel for den aktuelle bil på Bilpriser.dk, men det lyder ikke usandsynligt, at en bil som du lige har købt for 250.000 kr. kun kan sælges igen for 210.000 kr. Hvis du ikke frivilligt vil sælge bilen til en pris som banken kan godkende eller give banken en salgsfuldmagt, kan banken kan kun gøre sin sikkerhed i bilen gældende ved at foretage udlæg i denne via fogedretten og efterfølgende sælge bilen på en bilauktion, hvilket naturligvis får betydning for den opnåelige salgspris. Da der skal betales stempel af ejerpantebrevets pålydende, vil banken og du også spare et beløb ved at ejerpante-brevet kun laves på det mindre beløb som man regner med at kunne får for bilen såfremt denne skal realiseres.

Men det endelige svar kan kun Santander Bank give dig.