#229446
morsdreng

Afgørende for Jeres beslutning om at købe hus er IKKE jeres nettoløn efter skat, men størrelsen på jeres rådighedsbeløbet/det beløb I har tilbage til forbrug, kost, tøj, uforudsete udgifter m.m. I beregningen af dette indgår naturligvis den beregnede nettoløn efter skat. Hvis denne er beregnet 5.000 kr. for højt, vil der som udgangspunkt også være forskellen mellem det beregnede og det faktiske rådighedsbeløb.

Et faktisk rådighedsbeløb som er ca. 5.000 kr. mindre end det beregnede og forudsatte, svarer ca. til en halvering af det månedlige rådigheds-beløb for en husstand på 2 voksne og til en reducering med ca. 1/3 for en husstand på 2 voksne og 2 børn. I begge situationer er der tale om mere end bare “småpenge”.

Hvis I bliver nødt til at sælge huset, fordi det faktiske rådighedsbeløb er for lille, vil det som allerede oplyst udløse et erstatningsberettiget tab, som banken kan blive pålagt at erstatte.

Uagtet at der ikke ydes erstatning for bristede forventninger bør du forfølge sagen yderligere, evt. med assistance fra en advokat, bl.a. fordi sagen vil ændrer sig væsentlig, hvis i om nogle år bliver nødt til at sælge huset pga. af det for lave rådighedsbeløb.