Forside Fora Bolig og realkredit Kurs på obligation Kurs på obligation

#229014
René Poulsen (3)

Det stikker måske lidt dybere end til tekniske udfordringer. Eller måske tager jeg fejl.

Indtil for nylig stod der i en af kreditforeningernes forretningsbetingelser, at obligationerne ikke blev handlet på børsen, men over bankens egenbeholdning og modparten derfor var kreditforeningen. For det blev der beregnet en kurtage på 0,15 %.

Efter de nye indberetningsregler er trådt i kraft er kreditforeningens forretningsbetingelser blevet ændret. Nu bliver obligationerne ikke mere handlet, men lånene bliver afregnet, og kurtage er i prislisten blevet erstattet med afregningsprovision. Er formålet med det at fjerne al tvivl om, hvorvidt obligationerne handles, og kursen derfor ikke skal indberettes? Eller syntes kreditforeningen bare, at de trængte til at bruge nogle nye ord for handel og kurtage.

Det forholder sig jo sådan, at det er handler som skal indberettes til fondsbørsen, men hvad nu når obligationerne ikke mere bliver handlet, men lånet i stedet bare bliver afregnet og kreditforeningen f.eks. laver en ”handel” internt i koncernen, f.eks. med investeringsforeningen eller pensionsselskabet?

Ifølge kreditforeningens nye forretningsbetingelser bruger de den beregnede referencekurs som udgangspunkt for kursskæringen, og det er jo helt OK, men der tages et forbehold. Hvis kreditforeningen skønner, at referencekursen afviger fra ”markedskursen”, f.eks. fordi der ikke er indberettet handler nok, kan de vælge at fastsætte en anden kurs, som ikke skal indberettes. Og som offentligheden derfor ikke kan se.