Forside Fora Bolig og realkredit Kan Bank annullere boligkøb? Kan Bank annullere boligkøb?

#228910
morsdreng

Fortrydelsesretten fremgår af lov om formidling af fast ejendom, mens advokat- eller finansieringsforbehold fremgår af købsaftalen og derfor beror på en aftale mellem køber og sælger.

Grunden til disse forbehold er, at ejendomsmæglerne af egoistiske grunde for år tilbage begyndte at kræve købers underskrift på købsaf-talen INDEN denne havde haft lejlighed til at drøfte aftalens indhold med sin advokat eller bank. I starten var der tvivl om en advokat kun kunne afvise at godkende købsaftalen af rent juridiske grunde, denne tvivl er fjernet med en højesteretsdom fra 1989 og siden da har man anvendt ordlyden “……….betinget af advokatens godkendelse i sin helhed” og sælger kan derfor ikke kræve at få oplyst, hvorfor aftalen ikke kan godkendes. Det samme må antages at gælde for finansieringsforbehold.

Bankens finansieringstilsagn er afgivet overfor dens kunde – køber – og kan derfor kun påberåbes af kunden/køber og ikke af 3. mand. Det er netop derfor trådstarter spørger til om banken kan fragå sit finansieringstilsagn. Sælger vinder ingen ret ifølge bankens tilsagn til køber og kan derfor IKKE påberåbe sig dette. Så på dette punkt tager du fejl Test

Jeg har bemærket, at trådstarter trods flere opfordringer endnu ikke har oplyst hvorfor banken mener at andelslejligheden er 300 tkr. mindre værd end købsprisen.