#228610
morsdreng

Hvordan skulle det være muligt, at få en eller flere rentefrie kreditter tilknyttet kreditkort udstedt af 2 forskellige udstedere/pengeinstitutter overført til en prioritetskonto/kredit i et helt 3. pengeinstitut?

Det kan naturligvis IKKE lade sig gøre og vil svare til, at en person med en kredit på 10.000 kr. i Sydbank og en kredit på 15.000 kr. i Jyske bank
kunne “overføre” kreditterne til sin prioritetskonto i Nordea, hvis maksimum/træningsret derved bliver forøges med 25.000 kr. som i lighed med kreditterne tilknyttet de 2 kort også er rentefri.

Forhøjelsen af en trækningsret eller et maksimum på en kredit i et pengeinstitut, kan af indlysende grunde kun ske med det pågældende pengeinstituts accept og det samme er gældende for kredittens øvrige bestemmelser, f.eks. om rente eller eventuel rentefrihed. Hvorfor skulle f.eks. Nordea være forpligtet til at “overtage” de rentefri kreditter som er tilknyttet kreditkort udstedt af helt andre pengeinstitutter?

At det på det enkelte kort ydes op til 40 dages kredit, evt. uden et beløbsmæssigt maksimum, ændrer intet ved ovennævnte.

Din plan er baseret på misforståelser og vildfarelser og kan simpelthen IKKE lade sig gøre.