#228284
morsdreng

I modsætning til dig har jeg været ansat over 25 år i den finansielle branche og kan derfor garantere dig, at det hverken er lovligt eller kutyme for at banker udveksler oplysninger om deres kunder og slet ikke i forbindelse med et muligt bankskifte. Den evt. nye bank må afgøre om den vil overtage en person som kunde på baggrund af de oplysninger som den pågældende selv indleverer og her giver de personlige skatteoplys-ninger et fuldt indblik i den pågældende persons gæld.

Du kan prøve at læse nedenstående artikel, hvor PI IKKE må videregive oplysninger om kunder selv når de sælger deres fordringer på de pågældende til 3. mand. https://finans.dk/artikel/ECE5081088/Banker-bryder-tavshedspligt/?ctxref=ext