#228156
morsdreng

At sælge en bil som det er gæld i er bedrageri overfor køberen og dermed strafbart, men mærkeligt nok ikke længere i forhold til den som har pant i bilen. Så det er IKKE kun spørgsmålet om bilen er lettere at sælge uden gæld eller om forholdet til din samvittighed.

At slette udlægget sker digitalt ligesom selve tinglysningen, og tager derfor ingen tid. Hvad der tager tid er, at panthaver skal have modtaget din betaling inden han foretager sig yderligere og dernæst skal slette sit udlæg via den digitale tinglysning. I bedste fald vil det ske i løbet af næste uge, men følg op på at det sker, det er ikke ualmindeligt, at udlæg forbliver tinglyst selv om gælden er indfriet for lang tid siden.