#228116
test

Borger. DK er nu en ganske troværdi kilde og på den findes der også en efterløbsberegner. Borger DK er drevet af:
“Borger.dk bliver leveret af Digitaliseringsstyrelsen og drives i et samarbejde mellem Staten, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner.”

Den faglige organisation er IKKE en Akassen og det er Akssen der har med efterløn at gøre.

Udbetaling af efterløn og et evt bindende svar kommer ikke fra skat men fra Akassen.

men her her så hvad FOAs akasse skriver.

“Født 1. januar 1956 eller senere
Du er omfattet af nye regler om bl.a. pensionsfradrag i efterlønnen, så en større del af dine pensioner skal trækkes fra i efterlønnen. Læs evt. mere herom i vores folder ’Efterløn – de nye regler pr. 1. januar 2012’.

Løbende udbetalt arbejdsmarkedspension og livsvarig pension: 64 % af den årligt udbetalte pension før skat trækkes fra i efterlønnen. Dette gælder, uanset om den livsvarige pension er privat, eller om den vil blive udbetalt løbende i efterlønsperioden eller ej.
Hvis den livsvarige pension ikke udbetales løbende, trækkes der 64 % af det forventede årlige pensionsbeløb.
Alle andre former for pension: 4 % af den samlede værdi før skat skal trækkes fra.
Dette gælder fx for alle private pensioner, der ikke er livsvarige og pensioner, hvor hele beløbet bliver udbetalt på én gang. Det gælder også en ratepension, du har haft som led i en ansættelse, hvis du ikke vil få den udbetalt løbende i efterlønsperioden.

Der er desværre intet bundfradrag for dig. Det betyder, at selv ganske små pensioner skal trækkes fra i efterlønnen.

en anden kilde

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/e/efterloen/fradrag-for-pensioner