#228114
morsdreng

For det første, dækker din månedlige betaling af 2.000 kr. kun renten på din gæld til SKAT på 600.000 kr,. som derfor slet ikke nedbringes. Det eneste du får ud af at betale er, at SKAT undlader at inddrive sit tilgodehavende ved. lønindeholdelse eller udlæg i dine aktiver. Er du ejer eller medejer af bilen eller opsparingskontoen, vil SKAT kunne foretage udlæg i den del heraf som du ejer.

For det andet, taler sund fornuft imod at man anskaffer sig aktiver så længe man har en stor uafklaret gæld og sådan vil dine kommende långivere, kreditforening og bank, også set på det. Både din og dine kreditorers risiko er, at det vil være umuligt for dig og familien at betale de nødvendige leveomkostninger og faste udgifter, herunder også lån og udgifterne vedrørende et hus, når du også skal både forrente og afvikle din store gæld til SKAT. Før eller senere skal du også afdrage på gælden til SKAT, som du i dag kun forrenter, men slet IKKE afvikler.

For det tredje, ændrer det ikke på situationen, hvis huset købes i din samleverskes navn. Hun kan IKKE betale udgifterne til huset alene, og derfor vil både kreditforening og pengeinstitut forlange, at du også medhæfter for gælden i huset. En medhæftelse for gælden UDEN at du også er medejer kan kun frarådes. Det eneste du opnår er, at SKAT ikke kan foretage udlæg i et hus som du ikke er ejer eller medejer af. Risikoen grundet din store gæld vil fortsat være til stede, hvorfor intet ”normalt begavet” pengeinstitut vil medvirke til en sådan løsning.

Glem alt om køb af hus, både i dit eget, din samleverskes navn eller i fællesskab.

Bedste løsning er, få SU-lånet betalt hurtigst muligt og stift IKKE ny gæld, da begge kan forhindre offentlig gældssanering. Når dette er sket kan du søge offentlig gældssanering, hvor det næppe er en ulempe at gælde hidrører fra en selvstændig virksomhed