#227856
morsdreng

Det siger sig selv, at hvis du giver din mor sikkerhed i dine eventuelle aktiver, har dette kun en reel værdi, hvis de pågældende aktiver ikke i forvejen er pantsat/har en friværdi.

Du kan derfor IKKE stille din mor “forrest i køen” hvis dit hus eller andre aktiver i forvejen er pantsat til langt over skorstenen. I så fald får sikkerheden prioritet EFTER den gæld som allerede findes i huset/aktivet. Om denne sikkerhed i praksis vil have nogen som helst fremtidig værdi afhænger af, hvor meget den allerede eksisterende gæld er nedbragt når dit dødsfald finder sted.

Taber din mor på sit udlån til dig, vil det gå ud over de øvrige arvinger (dine søskende). MEDMINDRE den samlede arv efter din mor er så stor, at tabet som hun har lidt på udlånet til dig kan afholdes indenfor det beløb som du til den tid vil arve efter hende.

Uanset om du er eneste arving eller har søskende, bør din mor søge juridisk rådgivning, for at få undersøgt, om du i det hele taget kan stille sikkerhed som har nogen reel værdi, få etableret et gældsbrev og sikkerheder samt få afklaret hvilken konsekvensen udlånet til dig har for din mors øvrige arvinger.

Som du allerede har fået oplyst, kan et familielån give store problemer i familien, især hvis du ikke kan betale lånet tilbage eller hvis udlånet til dig i sidste ende påfører de øvrige arvinger efter din mor tab.