#227644
morsdreng

Som allerede oplyst kan et Pengeinstitut kun opkræve gebyrer m.m. i overensstemmelse med deres prisliste og forretningsbetingelser.

Men at opkræve “dummebøde” i form af et gebyr som ikke fremgår af ovennævnte, blot fordi kunden vil flytte til et andet PI er IKKE et udtryk for god pengeinstitutskik og vil utvivlsomt blive tilsidesat af bankens klageansvarlige og af Pengeinstitutankenævnet.

Men er problemet reelt, kan hun ikke bare overføre indeståendet selv via netbank og uden bankens bistand?

Alternativt bør hun klage til bankens klageansvarlige, hvis kontakt oplysninger fremgår af bankens hjemmeside.