#227594
morsdreng

I har et noget specielt forhold til overholdelsen af indgåede aftaler.

I forsøger at komme ud af en mundtlig aftale om kurssikring, fordi kursen bliver langt bedre i dagene efter. Men en mundtlig aftale er også bindende.

Både prisen for en straksindfrielse og for en kurssikring er beregnet på baggrund af renteforskellen mellem renten på kreditforeningslånet og bankens alternative forrentning, så i praksis vil en straksindfrielse og en kurssikring koste tilnærmelsesvis det samme.

I mener endvidere, at I på et møde mellem jer og jeres bankrådgiver, kun blev RÅDGIVET til at hjemtage kreditforeningslånet i juli 2017 og at dette derfor IKKE er en beslutning som I har taget. Også her oplyser I, at I senere er blevet klar over at det slet ikke økonomisk set var et hensigtsmæssigt tidspunkt at hjemtage lånet på og I mener derfor igen, at I kan fragå en mundtlig aftale på grund af efterfølgende forhold.

Slutteligt mener I, at I på trods af en indgået forligsmæssig løsning med banken om dennes betaling af 10.423 kr. til jer kan fremsætte et efterfølgende supplerende krav om bankens betaling af yderligere 9.839,23 kr.

Uden at gå i detaljer med jeres ”tabsopgørelse” kan jeg oplyse, at hverken terminsydelsen på det indfriede eller på det nye kreditforeningslån er udtryk for et tab, idet I naturligvis under alle omstædigheder skal betale ydelser indtil indfrielsesdagen og fra og med udbetalingsdagen. Kun hvis perioderne overlapper hinanden kan man tale om et tab.

Det fremstår efterhånden tydeligt, at I har et noget anstrengt forhold til overholdelsen af indgåede aftaler og at hovedårsagen til jeres problemer med banken hovedsagelig kan tilskrives misforståelser fra jeres side.

Med de holdninger som I har, er det tidsspilde at fortsætte drøftelsen på dette forum.