#227492
Krini

Efter at have indsendt vores sag til vores banks klageansvarlige, tilbyder banken os nu en forligsmæssig løsning af sagen, hvor de dækker 10.423 kr. af underskuddet på omprioriteringskontoen. Vi er imidlertid ikke tilfredse med bankens tilbud, fordi banken undlader at forholde sig til, at deres rådgivning har været decideret forkert og dermed vildledende – og de i deres svar til os omgås sandheden ret alternativt.

De skriver fx til os: ”Det blev på mødet [mellem os og vores bankrådgiver] besluttet, at lånet skulle hjemtages ultimo juli 2017…” Det er imidlertid ikke korrekt. Vi blev på mødet rådgivet til at hjemtage lånet ultimo juli 2017, hvilket vi senere er blevet klar over slet ikke økonomisk set var et hensigtsmæssigt tidspunkt at hjemtage lånet på. Vi kunne have ventet helt til 4. september, i og med den dato var den sidste mulige udbetalingsdato for lån i nuværende årgange.

Banken må som rådgiver være forpligtet til at rådgive os korrekt, herunder også at oplyse os om alle de omkostninger, der er forbundet med låneomlægningen; i særdeleshed fordi alle omkostninger i forbindelse med låneomlægningen i henhold til ordlyden i den indgåede aftale er anført i aftalen (og således også burde være det, hvilket imidlertid ikke er tilfældet).

Vi mener, at der må været et rådgiveransvar, når det ikke er sket (der er omkostninger, der ikke er taget højde for), og dette har økonomiske konsekvenser for os som kunde og her vildledt os til at omlægge til et forkert lån. Et andet lån kunne ifølge bankens egne tal have givet os en besparelse på de samlede omkostninger, der skal betales i lånets løbetid, på 190.441 kr.

Vi vil gerne indbringe sagen for Pengeinstitutankenævnet jf. den uvildige rådgivning, vi har fået her. Forinden kunne vi godt tænke os at få en uvildig rådgiver til at læse bankens svar til os og vores beskrivelse af låneomlægningsforløbet og evt. skærpe teksten, så det ikke er uklare formuleringer, der bliver udslagsgivende for en retfærdig udgang på sagen.

Kan I anbefale os en rådgiver?

Ps: Hvis vi kan få yderligere rådgivningen her, offentliggør vi gerne vores beskrivelse af låneomlægningsforløbet og bankens svar her på sitet (cirka 8 A4-sider).