#227472
Martin B

Til alle der kunne have interesse i at tage deres nuværende lån med sig i ny bolig, så er det muligt. Så vær varsom med banken, hvis de prøver at overbevise jer om noget andet. Dog er der udfordringer med at udnytte lånet i din nye bolig ift. reduktion af tinglysningsafgiften. Det er SKAT som skaber problemerne og jeg orkede ikke tage kampen op. Juristerne i min bank skrev følgende :

Det fremgår af Tinglysningsafgiftsloven §5, at det nye lån skal optages til afløsning af det gamle lån. SKAT har tidligere tilkendegivet, at denne regel også gælder for §5a (pantebrev tinglyst 1.7.2007 eller senere), og at overførsel af et lån fra et anden ejendom ikke betragtes som ”optages”. Det er således SKAT’s opfattelse, at der ikke kan anvendes afgift fra et pantebrev i den nye ejendom, når der ikke optages nyt lån men overføres et allerede igangværende lån. SKAT har oplyst, at ”afgiftsoverførslen kræver at der sker udbetaling af nyt lån i forbindelse med tinglysningen af det nye pantebrev”.

Nedenstående fremgår af bemærkninger til tinglysningsafgiftsloven§ 5:

Afgiftsfriheden efter § 5, stk. 2, gælder kun i det omfang, lånet optages til afløsning af et lån med tilsvarende pant i samme ejendom. Der kan ikke overføres afgift til et nyt pantebrev i ejendommen, når det eksisterende pantebrev med pant i samme ejendom, flyttes til en ny ejendom. Der skal således betales fuld afgift af det nye lån, da der ikke er noget lån i ejendommen at overføre afgift fra, jf. TSR (afgørelse fra afgiftsmyndigheden) 05/01-3851-10145.

Bh Martin