Forside Fora Bolig og realkredit Bank til ældre ægtepar med gæld Bank til ældre ægtepar med gæld

#227452
morsdreng

Det er uforståeligt at man tror, at man kan låne yderligere til renovering af et af de 3 huse. Men endnu værre er, at man heller ikke har indset, at indtil et eller flere af husene er solgt og gælden er nedbragt, har man et behov for løbende at få tilførte yderligere midler for at bringe balance i økonomien .

I denne forbindelse er det fuldstændigt ligegyldigt, om kassekreditten kunne have været finansieret på anden måde, om kreditten er anvendt til renovering eller dækning af et budgetunderskud. At 2 pensionister har været i stand til at ”servicere” en samlet gæld på næsten 3 millioner uden at få tilført midler udefra lyder usandsynligt, man kan som bekendt IKKE leve af mursten.

Lykkes det ikke at skaffe det nødvendige løbende beløb til at bringe balance i budgettet, eller bliver hus nr. 2 eller sommerhuset ikke solgt meget hurtigt, er det – hvis sagen skal sættes på spidsen – kun spørgsmålet om hvad der kommer først, et salg? eller tvangsauktion over et eller flere af husene?

Situationen er for alvorlig og komplekst til at dine bekendte kan nøjes med nok så velmenende råd og vejledning fra egne venner og bekendte. De bør snarest søge professionel og kvalificeret rådgivning, for det kan meget let ende helt galt.