#227280
morsdreng

De kreditorer – her bank og kreditforening – som har ydet lånene mod solidarisk hæftelse af jer begge, vil naturligvis ikke frigive dig og dermed forringe deres sikkerhed medmindre det er indlysende, at du alene kan forrente og afvikle gælden. Det er kun bank og kreditforeningen som afgør om de vil frigive en skyldner og det nytter derfor intet at indbringe sagen for Pengeinstitutankenævnet, som hverken kan pålægge et pengeinstitut at yde lån eller frigive sikkerheder.

Den mest enkle løsning vil være, at I sætter huset til salg og at du bliver boende i huset så længe som muligt. Fraflytter du huset nu, vil der gå op til ca. 9 måneder inden en tvangsauktion bliver afholdt, og i den periode kan du lige så godt blive boende og lægge de penge til side til betaling af indskud i et kommende lejemål,, som du sparer ved ikke at betale ydelserne til kreditforening og/eller bank. En endelig løsning må i så fald afvente at huset er blevet solgt og den endelige opgørelse af kreditorenes tilgodehavender. En offentlig gældssanering kunne måske være en mulighed

At du alene fortsætte med at betale ydelserne på huset selv om dette ejes af jer begge og i begge fortsat hæfter for gælden i fællesskab, vil skabe nogle nye problemer. Da i begge ejer huset, kan du ikke sælge det uden medvirken fra din ex. Hvordan skal overskuddet ved et frem-tidigt salg fordeles? Især hvis overskuddet skyldes at du alene har betalt i årevis og dermed har nedbragt gælden i huset? Hvad med rentefra-drag? Så længe i begge ejer huset og hæfter for gælden i fællesskab, vil renterne og gælden blive indberettet med ½-delen til hver af jer.

Rentefradraget og hæftelsen for gælden kan løses ved en bodelingsaftale, hvorefter du alene overtager huset og gældssansvaret på den samlede gæld – også selv om kreditforening og bank ikke vil medvirke. Ulempen ved en sådan aftale er, at den kun er gældende mellem dig og din ex., overfor kreditforening og bank vil i begge fortsat hæfte i fællesskab og solidarisk og din ex. vil således hæfte for gælden i et hus som han ikke længere ejer.

Du har brug for sagkyndig og juridisk rådgivning langt ud over hvad du kan få på dette forum og du bør derfor søge rådgivning hos en advokat for at få afklaret dine muligheder.