#227070
morsdreng

Alene lovens navn – “Lov om erhvervelse af fast ejendom” giver dig svaret, idet reglerne gælder for ERHVERVELSE af fast ejendom og ikke ved belåning af ejendommen.

Reglernes overholdelse påses af tinglysningsdommeren, der giver en frist til fremskaffelse af justitsministeriets tilladelse. I praksis dokumenteres erhvervelse af fast ejendom på grundlag af køberens tidligere ophold i DK af mindst 5 års varighed, EU statsborgeres erhvervelse af helårsbolig og erhvervelse ved arv ved tro og love erklæringer i skødet.

Det er køber/erhververen der skal opfylde loven. At køberen har optaget gæld uden af opfylde lovens betingelser eller i troen på, at disse vil kunne opfyldes, er som udgangspunkt alene køberens problem,

Om køberen kan gøre et erstatningsansvar gældende mod f.eks. mægler, bank eller advokat eller om gælden stiftet til finansiering af købet evt. vil kunne tilsidesættes pga. bristede forudsætninger beror på konkrete vurderinger og kan ikke besvares på grundlag af sagens få oplysninger. Køberen begår en ulovlighed ved at købe fast ejendom uden at opfylde betingelserne for erhvervelsen, det vil derfor være urimeligt og usandsynligt, hvis en domstol tilsidesætter de af køber optagne lån pga. bristede forudsætninger.