#227048
morsdreng

Hvis man har fulgt med i pressens artikler over de seneste år, kan man ikke undgå at vide, at bankerne ikke altid vil deres kunder det bedste, men i mange tilfælde prioriterer salg højere end god, uafhængig og neutral rådgivning.

Der er talrige eksempler hvor banker ved deres rådgivning har “skadet” deres kunder, f.eks. Roskilde Bank og Tønder Bank for blot at nævnte nogle få, som bl.a. lod deres kunder investere i egne aktier som senere blev værdiløse pga. bankernes insolvens og konkurs. At den enkelte bankrådgiver ikke har været vidende om, at hans arbejdsplads var “et pyntet lig” ændrer ikke på, at det aldrig har været god rådgivning at lade kunden investerer alle eller en stor del af sine midler et enkelt selskab – og da slet ikke i banken selv. Der er tilfælde, hvor kunderne tabte hele deres pensionsopsparing, fordi den efter bankens råd var investeret i bankens aktier.

Hvis du går ind på Pengeinstitutankenævnets hjemmeside og søger i deres afgørelser, bør du kunne se, at der absolut ikke er noget belæg for, at “bankerne med 110% sikkerhed kun vil deres kunder det bedste”, men tværtimod mange eksempler på det modsatte.