Forside Fora Privatøkonomi Par søger lån Par søger lån

#226842
morsdreng

MEN i den aktuelle sag ER der tale om et tidsbegrænset lejemål som ophører om 5 måneder, hvor lejligheden som udgangspunkt bliver ledig for en evt. køber, MEDMINDRE lejerne inden da indbringer sagen for boligretten med påstand om at tidsbegrænsningen ikke er tilstrækkeligt begrundet i udlejers forhold. OM dette er tilfældet vides ikke.

Sagens kerne er derfor alene, at lejerne ikke straks behøver at finde en anden lejlighed, men har endnu 5 måneder hertil og i absolut bedste fald herefter måske kan sidde tidsubegrænset, hvis boligretten ikke finder at tidsbegrænsningen er tilstrækkelig begrundet i udlejers forhold. Men som allerede oplyst, kendes udlejers begrundelse for tidsbegrænsningen ikke.