#226828
morsdreng

Test – der fremgår ingen stedet at spørger er blevet opsagt, blot at udlejer vil sætte lejligheden til salg om 1 måned.

Når udlejer vil sælge lejligheden er det en ejerlejlighed og så taler vi IKKE om fremleje, som er når en lejer videreudlejer/ fremlejer sin lejede lejlighed, men om almindelig udleje, som i det aktuelle tilfælde er tidsbegrænset til 1 år. Der er derfor absolut ingen grund til at lejerne går i panik og vil flytte allerede om mindre end 10 dage, de sidder under alle omstændigheder som lejere i 5 måneder endnu.

Reglerne for tidsbegrænsede lejemål fremgår af lejeloven og om tidsbegrænsningen er tilstrækkelig begrundet i udlejers forhold eller ikke afgøres af boligretten og IKKE af en advokat. Når udlejers grund til den tidsbegrænsede udlejning ikke kendes, er det umuligt at afgøre, om tidsbegrænsningen vil blive tilsidesat af retten eller ikke. Under alle omstændigheder kræver dette, at lejerne indbringer sagen for boligretten.

Reglerne om opsigelse herunder af en ejerlejlighed, fremgår ligeledes at lejeloven og det er også her boligretten og ikke en advokat der afgør om udlejers opsigelse er lovlig eller ikke.

Der er hverken tale om fremlejning som Test tror eller at en advokat kan ændre en tidsbegrænset lejeaftale til en tidsubegrænset aftale, det kan kun Boligretten som også er den eneste der kan tilsidesætte en udlejers opsigelse af en lejer.