#226820
morsdreng

Der skal ske salg af de 2 fællesejede ejendomme til hhv. A og B. I denne forbindelse skal der aftales mange forskellige ting, bl.a. overtagelsesdag og hvem der skal betale udgifterne på ejendommene indtil da, anvendelse af evt. indestående på budgetkonti m.m. Derudover er der spørgsmålet om tilstandsrapporter, el-rapport og energimærke og evt. tegning af ejerskifteforsikring, som der også skal tages stilling til, især til de mulige konsekvenser, hvis der IKKE laves tilstands- og elrapport eller tegnes ejerskifteforsikring.

Så der er meget mere i sagen end blot den talmæssige opgørelse, som er meget let at foretage, når blot man kender friværdien i det hus som B skal overtage. Da husene IKKE sælges, skal der heller ikke tages hensyn til mæglersalær m.m. som er udgifter som ikke vil opstå. Men det vil da koste stempel- og tinglysningsafgift + salær at få overdraget ejendommene til hhv A og B og efter alt at dømme en større betaling fra A til B.

Det kan derfor undre, hvis banken er med på ideen uden at kende A´s finansieringsbehov og dermed A´s samlede gæld når de 2 ejendom me er delt. A´s gæld vil kommer til at ligge et sted mellem 2,5 – 3 million, hvorfor han ved en gældsfaktor på 3,5 skal have en årlig bruttoindkomst på omkring 780 tkr. Det er derfor slet ikke sikkert at det er den rigtige løsning at A og B overtager de 2 huse og en bedre løsning kunne måske være, at husene sælges til 3 mand, men det rejser så spørgsmålet om betaling af de løbende udgifter indtil salg sker.

Der er nok at se på og undersøge og her er det IKKE nok at støtte sig til en bank, der ikke har den nødvendige viden og kvalifikationer på området, her er brug for kvalificeret neutral rådgivning fra en advokat.