#226798
morsdreng

Banken er i tvivl om udregningen, du er tydeligvis selv også i tvivl og “det hele skal tinglyses senere på ugen” selv om værdierne på de 2 ejendommen er baseret på tro og ikke på reelle vurderinger. Der er derfor kun 1 seriøst råd og det er at søge sagkyndig bistand.

Det væsentligste i forbindelse med delingen af de 2 fællesejede ejendomme er IKKE ar A overtager et hus til en værdi på 3.150 tkr. og B et hus til en værdi på 695 tkr., men hvilken friværdi der er i hver af de ejendomme som de overtager. Når der ikke er en vurdering af huset som skal overtages af B og sandsynligvis heller ikke på huset som A, kan der IKKE laves en seriøs opgørelse over delingen af de 2 ejendomme. I øvrigt fremgår det stadig ikke klart, hvor stor gælden er på det hus som B skal overtage. Først oplyses huset at have en værdi på 365 tkr. og en gæld ved siden af på 330 tkr. Nu oplyses der at være lånt 365 tkr. til forbedringer?

Da friværdien i huset som A overtager er 650 tkr. kan du kan indsætte den faktiske friværdi i huset som B overtager min tidligere skabelon, hvorefter du uden de store problemer kan udregne hvilket beløb som skal udlignes mellem parterne og af og til hvem.

Søg sagkyndig bistand hos en advokat for det vil være useriøst at rådgive dig yderligere på dette forum, hertil er oplysningerne for mangelfulde og usikkerheden hos både dig og banken for store. Hvem skal i øvrigt tinglyse overdragelsen af ejendommene – forhåbentlig ikke banken.