#226708
morsdreng

Iflg. hvidvaskningslovens § 2 må andre erhvervsdrivende end de der er nævnt i lovens § 1, stk. 1 (banker m.m) IKKE modtage kontantbeløb på over 50.000 kr. Beløbet blev fra 1.7.2013 nedsat fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Da du iflg. det foreliggende ikke er erhvervsdrivende, har du godt måttet modtage de 85.000 kr. kontant, men banken skal stadig leve op til hvidvaskningslovens regler, herunder bl.a lovens § 6, hvorefter “virksomheder og personer skal være opmærksom på kunders aktiviteter, som på grund af deres karakter særlig menes at kunne have tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Dette gælder især komplekse eller usædvanlig store transaktioner og alle usædvanlige transaktionsmønstre set i forhold til kunden.”

Det er af denne grund at banken har krævet at se dokumentation for hvorfra pengene stamme, idet modtagelsen af 85.000 kr. falder udenfor ”normalbilledet” for de fleste privatpersoner.