Forside Fora Privatøkonomi Befordringsfradrag – jobskifte til anden landsdel Befordringsfradrag – jobskifte til anden landsdel

#226654
morsdreng

Prøv og læs følgende artikel fra advokatfirmaet Tommy V. Christiansen http://v.dk/wp-content/uploads/2015/06/06.13.2015-13-20150328-Dobbelt-husf%C3%B8relse-E.pdf

Heraf fremgår bl.a.

“For at anse et ansættelsesforhold som midlertidigt, kræves det, at midlertidigheden er aftalt eller står klar allerede ved ansættelsesforholdets begyndelse.

Er den stilling, der tiltrædes, en fast stilling, vil midlertidighedsbetingelsen normalt ikke være opfyldt. En stilling anses som fast, hvis stillingen efter ansættelseskontrakten ikke er tidsbegrænset.

Er der tale om en fast stilling med en fastsat prøvetid, er kravet om midlertidighed opfyldt, indtil prøvetiden udløber.”

Der er derfor rimeligt sikkert, at du kan fratrække dobbelt husførelse de 1ste 3 måneder efter din tiltrædelse i den nye stilling.