#225624
morsdreng

Bankgæld forældes efter 10 år regnet fra forfaldstidspunktet. Men da din gæld har været indbragt for fogedretten for ca. 5 år siden, skal forældelsesfristen sandsynligvis regnes fra sagens foretagelse i fogedretten. Din gæld forældes derfor først om ca. 5 år, mens renterne forældes efter 3 år., De 5 år hvori man maksimalt kan være registreret hos RKI har INTET at gøre med kravets forældelse.

Da banken til enhver tid kan afbryde forældelse af både hovedstol og renter ved at indbringe sagen for fogedretten eller anlægge en retssag, kan gælden i værste fald komme til at forfølge dig resten af livet eller lige så længe banken “gider” bruge kræfter og penge på afbrydelsen af forældelsen.

Derfor vil INGEN låne dig penge til køb af hus eller andre aktiver så længe du har gæld, idet man risikerer, at der foretages udlæg i dine aktiver til sikkerhed for din gamle gæld. Alternativt må kun din kone købe hus og andre aktiver, hvilket kan være en problem, både hvis i skilles, men sandelig også i tilfælde af enten din eller din kones død.

Svaret giver derfor sig selv, du bør få en løsning med banken så du for saldokvittering for din samlede gæld inkl. renter mod betaling af de 200.000 kr.

.