#225518
morsdreng

Eneste grund til at jeg nævner banken er håbet om, at man der kan få en bedre og mere seriøs rådgivning end den du giver.

At tilråde en studerende på 1ste år at købe andelsbolig og dermed optage lån på det dobbelte af hvad indkomsten berettiger til ifølge Finanstilsynets retningslinjer, baseret på fremleje af et værelse, køb sammen med andre og/eller forældrenes kaution er useriøst og grænsende til det ansvarspådragende.

Skal der “brokkes” alt for meget sammen for at en ting kan lade sig gøre, er det som hovedregel klogest at holde sig langt væk.

Alene forskellen mellem aktuel indkomst og den indkomst der berettiger til optagelsen af et lån på 1 million er tilstrækkelig til at planerne bør afvises, naturligvis medmindre man er sælger af andelen, ejendomsmægler eller en af de bankrådgivere, der tænker mere på salg end rådgivning.