#225502
morsdreng

Hvilken begrundelse har banken givet for at man har spærret din konto?
Hvorfor mener du at der skal gå 5 uger inden du kan klage til pengeinstitut-ankenævnet?

Ekspeditionstiden hos pengeinstitutankenævnet er lang, så det vil ikke kunne give dig adgang til pengene her og nu. Sagen kan muligvis også indbringes for Finanstilsynet som tager sig af brud på god skik reglerne, men det vil også tage tid.

Politianmeldelsen mener jeg heller ikke vil føre til en hurtig løsning og også her er der en vis ekspeditionstid.

Mit råd er, gå til en advokat eller en retshjælpsorganisation, som yder mere end kun mundtlig rådgivning, og få dem til at kontakte banken med påstand om øjeblikkelig sletning af spærringen. Du kan muligvis få retshjælp til denne bistand, men det er advokaten forpligtet til at oplyse dig nærmere om, evt. kan advokaten også prøve at få sit salær dækket af banken..

Men igen, hvorfor er kontoen spærret og hvorfor de 5 uger?