#225494
morsdreng

Tror du virkeligt, at du kan slippe for at tilbagebetale for meget modtaget SU ved i stedet at foretage en indbetaling på en pensionsordning – som du senere kan hæve – og bruge indbetalingen til nedbringe din indkomst til under fribeløbet?

Det kan du heldigvis ikke

Du kan læse mere om reglerne på dette link
http://www.su.dk/su/su-betingelser/saa-meget-maa-du-tjene-fribeloeb/saadan-beregner-du-din-indkomst/

hvorefter du i din egenindkomst kun kan fratrække::
din SU, SU-lån eller slutlån
dit arbejdsmarkedsbidrag (på otte procent)
kilometerpenge som tilskud til transport. Se ungdomskort.dk
dine renter af beløb, der er sparet op 31. december 1993 (i henhold til lov om uddannelsesopsparingskonti), og som du ikke senere har hævet